Skip to content

Tag: Kolej

„Sorry, ale taki mamy klimat”. Co dalej?

Słowa Minister Infrastruktury i Rozwoju na temat opóźnień jeszcze na długo zostaną w pamięci Polaków. Można byłoby w nieskończoność drwić z Elżbiety Bieńkowskiej, oskarżać jak robi to wielu polityków o arogancję, niekompetencję itp., jednak nie zmieni to stanu polskiej kolei, ani postrzegania jej przez obywateli. W każdym roku o kolei jest głośno, raz za sprawą opóźnień […]

Post „Sorry, ale taki mamy klimat”. Co dalej? pojawił się poraz pierwszy w Stowarzyszenie Republikanie.

Kolei Śląskich podróż donikąd

Sytuacja na Górnym Śląsku jest wynikiem decyzji podjętych cztery lata temu, kiedy z wielką pompą dokonało się usamorządowienie Przewozów Regionalnych. Pionierskie na europejską skalę rozwiązanie miało przynieść korzyści dla pasażerów, a zamiast tego tylko przerzuciło odpowiedzialność za transport szynowy w regionach ze Skarbu Państwa na samorządy. 9 grudnia 2008 r. ówczesne Ministerstwo Infrastruktury pod przewodnictwem Cezarego …

Rząd dał samorządowcom 500 dni spokoju

18 sierpnia 2010 roku Rada Ministrów przyjęła projekty ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym. Dzięki zmianom groźba znacznego ograniczenia przewozów kolejowych została odsunięta o półtora roku.1 Do tej pory postawienie przewoźnika w stan upadłości oznaczało natychmiastowe zawieszenie …

Świąteczny chaos na kolei

Już za tydzień tysiące Polaków wyruszy w świąteczną podróż po Polsce do swoich rodzin. Wbrew komentarzom przeważającej części mediów czeka ich sporo niespodzianek, niekoniecznie przyjemnych, ze strony przewoźników kolejowych i nowego rozkładu, który wszedł w życie 13 grudnia br. W wyniku sporu między PKP Intercity i Przewozy Regionalne nie zostały zsynchronizowane połączenia międzywojewódzkie z regionalnymi, …