Skip to content

Tag: Deutsche Bahn

Deutsche Bahn ujawnia: Warszawy do Gdańska poniżej 3 godzin? Tak, i to bez Pendolino!

Z Warszawy Wschodniej do Gdańska Głównego w 2 godz. 50 min. Z Warszawy Centralnej do Katowic w 2 godz. 28 min. Jeżeli wierzyć naszym zachodnim sąsiadom, to wszystko będzie możliwe w Polsce od 14 grudnia 2014 r. i to klasycznymi pociągami, a nie dzięki Pendolino!