Skip to content

Marcel Klinowski Posts

Transportowe absurdy na EURO 2012 w Warszawie

Do meczu otwarcia na EURO 2012 zostało kilka dni. Kończą się przygotowania Warszawy do największej imprezy sportowej w historii stolicy. Kiedy w kwietniu 2007 r. UEFA przyznała Polsce i Ukrainie organizację największej imprezy piłkarskiej na kontynencie, zapanowała euforia i zaczęto snuć wielkie plany inwestycji. Potem jednak sukcesywnie lista inwestycji malała – w ciągu 5 lat …

Transport publiczny w aglomeracji warszawskiej pod znakiem zapytania

26 kwietnia 2011 r. na stronach Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie został opublikowany projekt nowej taryfy biletowej, która jeżeli zostanie zaakceptowana przez Radę Warszawy, zacznie obowiązywać od 16 sierpnia 2011 r. Nowa taryfa to nie tylko uproszczenie systemu i duże podwyżki cen biletów. Niektóre założenia projektu stawiają pod znakiem zapytania dalszy rozwój transportu publicznego w …

Rząd dał samorządowcom 500 dni spokoju

18 sierpnia 2010 roku Rada Ministrów przyjęła projekty ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym. Dzięki zmianom groźba znacznego ograniczenia przewozów kolejowych została odsunięta o półtora roku.1 Do tej pory postawienie przewoźnika w stan upadłości oznaczało natychmiastowe zawieszenie …

Świąteczny chaos na kolei

Już za tydzień tysiące Polaków wyruszy w świąteczną podróż po Polsce do swoich rodzin. Wbrew komentarzom przeważającej części mediów czeka ich sporo niespodzianek, niekoniecznie przyjemnych, ze strony przewoźników kolejowych i nowego rozkładu, który wszedł w życie 13 grudnia br. W wyniku sporu między PKP Intercity i Przewozy Regionalne nie zostały zsynchronizowane połączenia międzywojewódzkie z regionalnymi, …