Skip to content

Autor: Marcel Klinowski

Transport publiczny w aglomeracji warszawskiej pod znakiem zapytania

26 kwietnia 2011 r. na stronach Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie został opublikowany projekt nowej taryfy biletowej, która jeżeli zostanie zaakceptowana przez Radę Warszawy, zacznie obowiązywać od 16 sierpnia 2011 r. Nowa taryfa to nie tylko uproszczenie systemu i duże podwyżki cen biletów. Niektóre założenia projektu stawiają pod znakiem zapytania dalszy rozwój transportu publicznego w …

Rząd dał samorządowcom 500 dni spokoju

18 sierpnia 2010 roku Rada Ministrów przyjęła projekty ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym. Dzięki zmianom groźba znacznego ograniczenia przewozów kolejowych została odsunięta o półtora roku.1 Do tej pory postawienie przewoźnika w stan upadłości oznaczało natychmiastowe zawieszenie …

Świąteczny chaos na kolei

Już za tydzień tysiące Polaków wyruszy w świąteczną podróż po Polsce do swoich rodzin. Wbrew komentarzom przeważającej części mediów czeka ich sporo niespodzianek, niekoniecznie przyjemnych, ze strony przewoźników kolejowych i nowego rozkładu, który wszedł w życie 13 grudnia br. W wyniku sporu między PKP Intercity i Przewozy Regionalne nie zostały zsynchronizowane połączenia międzywojewódzkie z regionalnymi, …