Skip to content

Autor: Marcel Klinowski

Ustawy łupkowe już w Sejmie

PILNE. 23 kwietnia 2014 r., po 43 dniach od przyjęcia przez Radę Ministrów, projekty ustaw łupkowych zostały przekazane do Sejmu. Treść projektów znajduje się na stronach Rządowego Centrum Legislacji: Projekt ustawy o o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (węglowodory) Projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o […]

Post Ustawy łupkowe już w Sejmie pojawił się poraz pierwszy w Pilnujemy Łupków.

Nie ma kolejki chętnych po LOT

We wtorek, 2 kwietnia 2013 r., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uchyleniu ustawy o PLL LOT, która zakładała, iż Skarb Państwa zachowuje większość udziałów i pełną kontrolę w spółce. Teraz projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu i w przypadku przyjęcia go przez parlament MSP uzyska prawną możliwość prywatyzacji narodowego przewoźnika. Rząd jedyną szansę w …

Raport „Nadzór właścicielski nad spółką Polskie Linie Lotnicze LOT”

Polskie Linie Lotnicze „LOT” w portfelu Ministra Skarbu Państwa są z wielu względów spółką wyjątkową. Każda najmniejsza zmiana z jej działalności wywołuje duże emocje zarówno wśród osób bezpośrednio zainteresowanych, tj. pracowników, związków zawodowych, jak i polityków. Nagła informacja o złożeniu wniosku o pomoc publiczną, wbrew wcześniejszym deklaracjom o dobrej kondycji finansowej zelektryzowała nie tylko opinię …